Przetwarzanie danych osobowych w szkole w świetle RODO – obowiązki dyrektora szkoły.

Przypomnijmy, że w 2018 r. wchodzi w życie RODO – Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych, które zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w szkołach.

W szkołach przetwarzane są między innymi następujące dane osobowe:

Dane osobowe w szkole - diagram

Za przetwarzanie danych osobowych w szkole odpowiada dyrektor szkoły. Jest on odpowiedzialny za nadzór na prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, w tym nad ich ochroną i prawidłowym wykorzystaniem. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na stanowisko GIODO w sprawie elektronicznych dzienników lekcyjnych.

Obecnie, dyrektor szkoły może powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji, czyli osobę, która będzie w jego imieniu zarządzać ochroną danych w szkole. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przewiduje instytucję Inspektora ochrony danych, którego funkcje będą zbliżone do funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.  W przypadku szkół publicznych powołanie Inspektora Ochrony będzie obowiązkowe. Inspektor ochrony danych musi posiadać wiedzę fachową o na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych.

Dyrektorzy szkół publicznych powinni zaplanować powołanie Inspektora ochrony danych przed wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, żeby nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

Odpowiednie zabezpieczenie danych

Dyrektorzy szkoły będą zobowiązani również do wdrożenia mechanizmów ochrony danych osobowych, które będą zgodne z RODO. Tymi mechanizmami są m.in. wprowadzenie zasady rozliczalności danych osobowych czy przestrzeganie zasady minimalizacji. Ponadto, niezbędne będzie wprowadzenie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przestrzeganie przepisów RODO. O tym jak przygotować się do wdrożenia ochrony danych osobowych możecie przeczytać we wpisie wdrożenie ochrony danych osobowych.

Dane wrażliwe w szkole

Wypada również zaznaczyć, że w szkołach przetwarzane są dane wrażliwe, czyli takie dane jak informacje o stanie zdrowia czy informacje o wyznaniu ucznia. Takie dane muszą zostać w szczególny sposób zabezpieczone.

Pomoc we wdrożeniu RODO

Jeżeli nie wiesz jak przygotować szkołę na nadejście nowych przepisów lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami. Pomożemy bezboleśnie przejść przez zagadnienia RODO.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *