Dane osobowe w szkole – uczniowie.

W ostatniej przeprowadzonej przez nas ankiecie większość pracowników oświaty wskazało, że w szkołach występują dane osobowe nauczycieli. Fakt, że w szkole występują dane osobowe uczniów pozostał jakby niezauważony. Czy rzeczywiście uczniowie mają dane osobowe? Czy szkoła powinna zapewnić ich bezpieczeństwo?

Dane osobowe w szkole

 

Co uważamy za dane osobowe w szkole?

Przypomnijmy, że zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Wśród danych osobowych wymienić można imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery identyfikacyjne jak PESEL czy NIP. Istnienie danych osobowych nie zależy od wieku osoby, której dane dotyczą. Za dane osobowe uważa się zarówno dane 7 latka, jak i osoby dorosłej. Uczniowie szkół mają więc dane osobowe. Nie ma w tym zakresie żadnego wyjątku.

Wobec tego, wszystkie zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych dotyczą w całej rozciągłości danych osobowych uczniów. Pamiętać trzeba, że dane osobowe uczniów niepełnoletnich powinny być w sposób szczególny chronione – tacy uczniowie nie mogą wyrazić prawnie wiążącej zgody na zmianę celu lub zakresu przetwarzania ich danych. Do takich operacji potrzebna jest zgoda ich rodziców. Dyrektor szkoły powinien więc zadbać o bezpieczeństwo takich danych i należyte ich przetwarzanie.

Szkoły przetwarzające dane osobowe uczniów powinny stosować wszystkie zasady wynikające z RODO takie jak zasadę minimalizacji czy zasadę rozliczalności. Pamiętać też należy o wrażliwych danych osobowych, które regulowane są w szczególny sposób.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy wdrożeniu ochrony danych osobowych lub szkolenia z RODO, zapraszamy do kontaktu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.