Regulamin

Regulamin Portalu Certyfikatydo.pl

  1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
  2. Możliwość dodawania komentarzy na Portalu jest bezpłatna. Zastrzegamy sobie prawo do moderowania komentarzy oraz do umieszczania wyłącznie komentarzy merytorycznych i zgodnych z zasadami netykiety.
  3. Użytkownicy Portalu powinni powstrzymać się od dodawania komentarzy o charakterze promocyjnym lub marketingowym, w szczególności mającym za przedmiot reklamę lub promocję osób, firm i instytucji.
  4. Prowadząc Certyfikatydo.pl staramy się dołożyć należytej staranności, aby prezentowane na Portalu informacje były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie możemy jednak zagwarantować ich poprawności i nie odpowiadamy za wykorzystanie przez Użytkowników informacji zamieszczonych na Portalu.
  5. Stanowiska i opinie wyrażone na Portalu nie mogą być postrzegane jako oficjalne interpretacje przepisów prawa, a w szczególności RODO. Informujemy, że uprawnionymi do oficjalnych i wiążących interpretacji przepisów prawa są organy państwowe, w szczególności sądy.
  6. Nie odpowiadamy za treści zamieszczane na innych strona internetowych, do których znajdują się odesłania na Portalu.
  7. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności stron internetowych, do których znajdują się odesłania na Portalu.