Kontakt i dane osobowe

Chcesz wdrożyć procesy ochrony danych osobowych w swojej firmie lub organizacji?
Chcesz poprosić o szczegółowe porady o tym jak chronić dane osobowe?
Jesteś zainteresowany współpracą z CertyfikatyDO.pl?

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Łukasz Łyczkowski, ul. Trębacka 4 lok. 314, 00-074 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich usunięcia i poprawiania. Informujemy o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu od przetwarzania.

Dane osobowe nie są przetwarzane w zautomatyzowanych systemach przetwarzania.

Informujemy o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi księgowe oraz usługi wsparcia informatycznego.