Audyty RODO

25 maja 2018 roku fundamentalnie zmienią się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Do tego dnia trzeba przejrzeć i odpowiednio zmodyfikować umowy, regulaminy, procedury oraz przyjrzeć się bezpieczeństwu infrastruktury technicznej. Nie każda firma i organizacja posiada zasoby pozwalające jej przygotować się do zmian prawnych jakie niesie RODO. Możemy pomóc to zrobić.

Nasze audyty mogą obejmować:

  1. przegląd istniejącej dokumentacji i umów, pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z wymogami RODO;
  2. przegląd istniejących procesów biznesowych i pomoc w przygotowaniu odpowiednich procedur ochrony danych osobowych;
  3. podstawowy przegląd infrastruktury technicznej – sieci, sprzętu i oprogramowania pod kątem właściwej ochrony danych osobowych;
  4. wskazanie uchybień i ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez audytowany podmiot;
  5. szkolenie z podstawowych zagadnień RODO dla wskazanych pracowników.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt?

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie nowej instytucji kontrolującej podmioty przetwarzające dane osobowe. Jej kompetencje będą szersze niż te którymi obecnie dysponuje GIODO. Najważniejszą zmianą jest możliwość stosowania kar pieniężnych do 20 mln euro. Kontrole staną się najprawdopodobniej znacznie częstsze i bardziej dokładne. Przeprowadzenie audytu pozwoli utrzymać stan zgodności z prawem i nie obawiać się o konsekwencje ewentualnej kontroli.

Zapraszamy do kontaktu przez formularz lub do bezpośrednio na adres lukasz@certyfikatydo.pl lub kontakt@certyfikatydo.pl