Mechanizmy certyfikacji danych osobowych – nowe rozwiązanie Rozporządzenia 2016/679 RODO

Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) wprowadza nowe, nieznane dotąd rozwiązanie – mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych. Mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych ma zapewnić większą ochronę danych osobowych oraz zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz z celami, w jakich dane osobowe zostały zebrane.

Mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych, wprowadzone na mocy art. 42 RODO mających świadczyć o zgodności działalności administratorów danych osobowych z zasadami ustawionymi w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych nie będą wprowadzane przez państwowy organ ochrony danych osobowych, a przez prywatne podmioty certyfikujące, które uzyskają stosowną akredytację. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, certyfikacja ochrony danych osobowych będzie dobrowolna. Nie mniej jednak, wdrożenie przez administratora mechanizmów certyfikacji ochrony danych osobowych i uzyskanie stosownego certyfikatu będzie świadczyło o rzetelności przetwarzania danych osobowych. Ponadto, wdrożenie mechanizmów certyfikacji ochrony danych osobowych pomoże administratorowi danych osobowych wykazać fakt spełnienia obowiązków nałożonych Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Przypomnijmy, że RODO za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przewiduje dotkliwe sankcje w postaci kar pieniężnych do wysokości 20.000.000 EUR. Przy wymierzaniu sankcji, państwowy organ ochrony danych osobowych bierze pod uwagę, czy administrator danych stosował mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych. Stosowanie mechanizmów certyfikacji danych osobowych może być okolicznością łagodzącą przy wymiarze kary pieniężnej.

Mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych są interesującym rozwiązaniem prawnym dla każdego administratora danych osobowych. Mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych z pewnością przyczynią się do polepszenia ochrony danych osobowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.