Dowody naruszenia ochrony danych osobowych

Dowody naruszenia ochrony danych osobowych

Projekt wdrożenia do polskiego prawa RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) zaprezentowany przez Ministerstwo Cyfryzacji zawiera wiele nowych rozwiązań. Jedną z nowości jest wprowadzenie specjalnego postępowania sądowego, dzięki któremu będzie możliwe zabezpieczenie dowodów dokonanych naruszeń ochrony danych osobowych. Dowody naruszenia ochrony danych osobowych są często trudne do zdobycia, dlatego przewidziane w projekcie specjalne postępowanie ma to ułatwić.

Nowe kompetencje sądów okręgowych

Projekt ustawy zakłada, że właściwym do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie dowodów naruszenia ochrony danych osobowych będą sądy okręgowe. Wniosek o zabezpieczenie dowodów będzie mogła złożyć każda osoba, której prawa przysługujące na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, zostały naruszone. Ponadto, oprócz zabezpieczenia dowodów, będzie można żądać zobowiązania administratora danych osobowych do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji. Dokumentacja ma mieć znaczenie dla roszczeń przewidzianych w RODO, w tym usunięcia skutków naruszeń. Zgodnie z projektem, sąd okręgowy będzie miał 3 dni na rozpoznanie wniosku. Postępowanie będzie odbywać się w trybie tzw. postępowania zabezpieczającego. Oznacza to, że osoba przeciwko której wystąpiono z wnioskiem dowie się o nim, dopiero gdy otrzyma zobowiązanie z sądu. Oczywiście, na decyzje sądu będzie można wnieść zażalenie. Zażalenie rozpoznawane jest przez sąd w terminie 7 dni.

Odszkodowanie za naruszenie przepisów RODO

Oprócz kar pieniężnych nakładanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, RODO przewiduje odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów RODO. Zgodnie z art. 82 RODO Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora danych odszkodowanie za poniesioną szkodę. Tym samym, za jedno naruszenie ochrony danych osobowych, administrator danych osobowych będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej. Oznacza to, że za to samo przewinienie będą mogły zostać wymierzone dwie niezależne sankcje. Stawia to administratorów danych osobowych w trudnej sytuacji i zobowiązuje ich do szczególnego dbania o ochronę danych osobowych.

Certyfikaty ochrony danych osobowych

Metodą pozwalającą na wykazanie szczególnej troski o ochronę danych osobowych jest uzyskanie certyfikatu ochrony danych osobowych. Certyfikat, nadawany przez niezależny podmiot certyfikujący, będzie minimalizował ryzyko administratora danych związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Obawiasz się nowych przepisów dotyczących danych osobowych? Nie wiesz, czy Twoja organizacja spełnia wymogi prawne? Skontaktuj się z nami!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.