Znaki jakości ochrony danych osobowych

Znaki jakości danych osobowych – nowość wprowadzona przez Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 2016 r[1]. przewiduje możliwość wprowadza znaki jakości danych osobowych. Jest to nowe rozwiązanie, którego nie było dotychczas w ani w prawodastwie polskim, ani europejskim. Na czym polega możliwość ustanawiania znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych i jakie są cele tego rozwiązania? Jakie korzyści przyniosą administratorom danych osobowych?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Ogólne Rozporządzenie przykłada szczególną wagę do zapewnienia osobom fizycznym szerokich praw w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe mają być przetwarzane rzetelnie i, co do zasady, tylko w celach, dla których zostały zebrane. Możliwość ustanawiania znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych ma na celu realizację tych założeń Ogólnego Rozporządzenia. Stosowanie się do zasad ustanowionych w tym akcie prawnym jest niezwykle istotne, ponieważ ustawodawca unijny przewidział dotkliwe sankcje. Za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych kary mogą sięgać nawet 20.000.000 euro. Pamiętać trzeba, że z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia w przytłaczającej większości firm i przedsiębiorstw. Firmy i przedsiębiorstwa przetwarzają zarówno dane osobowe swoich klientów, jak i pracowników. Dlatego też, konieczność zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z Ogólnym Rozporządzeniem jest taka ważna.

Podmioty certyfikujące

Przyznawanie znaków jakości i oznaczeń w zakresie danych osobowych będzie odbywało się za pośrednictwem podmiotów certyfikujących. Podmioty takie będą posiadać zezwolenie organu ochrony danych osobowych. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem podmioty certyfikujące muszą odznaczać się wiedzą w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz dawać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków. Podmioty certyfikujące, jeżeli stwierdzą, że stosowane przez administratora mechanizmy przetwarzania danych osobowych są zgodne z prawem, będą nadawały znak jakości lub oznaczenie ochrony danych osobowych. Nadanie znaku jakości ochrony danych osobowych lub oznaczenia ochrony danych osobowych będzie równoznacznie z zatwierdzeniem mechanizmu certyfikacji przetwarzania danych osobowych. Stosownie do art. 24 Ogólnego Rozporządzenia stosowanie zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji może być wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków.

Uzyskanie znaku jakości danych osobowych będzie więc bardzo korzystne dla administratora danych osobowych. Znak jakości lub oznaczenie w zakresie ochrony danych osobowych będzie z pewnością wyróżnikiem podmiotów rzetelnie i uczciwie przetwarzających dane osobowe.

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.