Profilowanie klientów – czy Żabka naruszyła prawo?

W mediach pojawiła się informacja, że jedna z sieci sklepów spożywczych – Żabka testowała system rozpoznający wiek i płeć klientów. Profilowanie klientów to jedna z technik zbierania i przetwarzania danych osobowych. Czy dokonując profilowania klientów bez ich zgody Żabka naruszyła prawo?

Profilowanie w świetle RODO

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. W szczególności taka ocena może posłużyć do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy osoby fizycznej. Ocena może również zostać wykorzystana do analizy jej sytuacji ekonomicznej, informacji o zdrowiu czy o  osobistych preferencjach. Ocena może zostać również wykorzystana do analizy  zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby fizycznej. Profilowanie jest więc czynnością o szerokim charakterze, która pozwala na wyciągnięcie daleko idących wniosków o danej osobie fizycznej.

Profilowanie klientów – mechanizm wykorzystywany nie tylko w internecie

Profilowanie klientów nie jest już tylko domeną handlu czy usług internetowych. W internecie, dzięki danym z cookies, logów systemowych czy innych informacji, możliwe jest bardzo precyzyjne określenie zachowania danej osoby fizycznej. Dzięki temu sprzedawcy internetowi wiedzą co interesuje daną osobę, a tym samym mogą zaoferować lepiej dopasowane dla niej produkty i usługi.

Obecnie jednak profilowanie klientów odbywa się również w świecie rzeczywistym. Wykorzystując specjalne aplikacje i oprogramowanie, profilowanie jest możliwe z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego. Systemy rozpoznawania twarzy pozwalają z dużą dokładnością rozpoznać płeć i wiek osoby. Takie systemy testowała Żabka w swoich sklepach.

Profilowanie – prawa osób, których dotyczy profilowanie

RODO wymaga, aby każdy podmiot dokonujący profilowania wyraźnie poinformował o tym wszystkie osoby, których dotyczy profilowanie. Informacja taka może być przykładowo umieszczona przy kasie sklepu czy w innym widocznym miejscu. Osoba, której dotyczy profilowanie, zgodnie z RODO, ma prawo wyrazić sprzeciw wobec profilowania.

Czy Żabka naruszyła prawo?

Wprowadzając mechanizmy profilowania bez poinformowania o tym klientów, w naszej ocenie jest jednoznaczne zez naruszeniem przepisów RODO. Żabka przed przystąpieniem do profilowania powinna poinformować klientów, że wykorzystuje system rozpoznawania wieku i płci klientów.

 

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.