Certyfikaty ochrony danych osobowych

Jak wykazać rzetelne przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich firm i instytucji. Prawo wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób rzetelny i zapewniało bezpieczeństwo danych osobowych. W jaki sposób podmiot przetwarzający dane osobowe będzie mógł wykazać, że jego działania są zgodne z prawem? Odpowiedzią są certyfikaty ochrony danych osobowych.

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Wraz z wejściem w życie w maju 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi polską ustawę o ochronie danych osobowych zmienią się zasady przetwarzania danych osobowych. Na administratorów danych osobowych zostaną nałożone nowe obowiązki, a podmiotom danych osobowych przydzielone zostaną nowe prawa. Wystarczy wspomnieć, że nowymi uprawnieniami będą między innymi prawo do bycia zapomnianym czy prawo do szerokiej informacji o celach przetwarzania danych osobowych. Co więcej, podmioty danych osobowych będą mogły występować z roszczeniami odszkodowawczymi w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie nieprawidłowe.

Kary pieniężne w RODO

RODO wprowadzi również, po raz pierwszy w historii prawa ochrony danych osobowych, kary pieniężne za bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Do tej pory GIODO stwierdzając nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych nie miało kompetencji do nakładania kar pieniężnych (mandatów). RODO przyznaje GIODO taką kompetencje, a wymierzane sankcje mogą być bardzo wysokie. Maksymalna wysokość kar pieniężnych została ustalona na kwotę 20.000.000 euro.

Certyfikaty ochrony danych osobowych

W celu zapobiegania nieprawidłowościom przy przetwarzaniu danych osobowych, RODO wprowadza nowe rozwiązanie jakim są certyfikaty ochrony danych osobowych. Certyfikaty ochrony danych osobowych pomogą każdemu administratorowi wykazać, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i z poszanowaniem uprawnień podmiotów danych osobowych. Certyfikaty ochrony danych osobowych będą nadawane przez specjalnie powołane podmioty certyfikujące. Przed przyznaniem certyfikatów ochrony danych osobowych podmiot certyfikujący przeprowadzi badanie zgodności przetwarzania danych osobowych z zasadami wynikającymi z RODO. Wynika badania zostanie odzwierciedlony w przyznanym certyfikacie ochrony danych osobowych. Uzyskując certyfikaty ochrony danych osobowych administrator będzie uważany za solidnego i rzetelnego partnera.

Zapraszamy do kontaktu

Certyfikatydo.pl pomagają firmom i instytucjom uzyskać certyfikaty ochrony danych osobowych i wdrożyć odpowiednie procedury ochrony danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.